Monday, November 06, 2006

TIPS SPM 2006

TIPS BAHASA MELAYU SPM 2006 SET I ( RUJUKAN DARIPADA ANDREW CHOO)
KERTAS I
Bahagian A:
-Amalan Berbudi Bahasa / Amalan Rumah Terbuka / Permainan Tradisional
Bahagian B:
- Kepentingan sungai
- Sumbangan dan masalah pekerja asing
- Peranan telekomunikasi
- Keruntuhan akhlak remaja tanggungjawab ibu bapa
- Masalah-masalah dan cara-cara meningkatkan sektor pertanian
KERTAS II
2a) Rumusan
2b) Cerpen – Annyss Sophiea / Lambaian Malar Hijau / Mariah / Di Sisi Rinda
2c) Prosa Klasik – Sabor/ pertaruhan Hang Tuah dan Hang Jehat./ kepahlawanan Tun Beraim Bapa
2d) Puisi – pantun 6 kerat / pantun mengenang nasib / Sajak Anak Laut / Syair Pembunuhan Angreni
3a) ? ? ?
3b) Tukar cakap ajuk kepada cakap pindah / Penggabungan Ayat / analisis ayat
3c) ? ? ?
3d) ? ? ?
3e) ? ? ?
4) Novel – Gaya bahasa / latar/ teknik plot.
TIPS BAHASA MELAYU SPM 2006 SET II
Kertas I
- sektor pertanian- bahasa kebangsaan / bahasa rojak- program latihan khidmat negara- rasuah- kemalangan jalan raya- displin pelajar
- bangunan bersejarah
- kecemerlangan anak (faktor &langkah &pendapat)
TIPS BAHASA MELAYU SPM 2006 SET III
Karangan bahagian A:Seni mempertahankan diriKarangan bahagian B:1.Masalah yang dihadapi oleh para pengguna2.Implikasi daripada kemajuan teknologi maklumat3.implikasi yang timbul daripada program latihan khidmat negara4.kesan penggunaan bahasa inggeris bagi subjek sains dan matematik5.Faktor berleluasanya masalah sosial dalam kalangan remaja6.vandalisme7.budaya samseng yang kian menular di setiap peringkat institusi pendidikan8.pengabaian sektor pertanianCerpen:- Lambaian malar hijau- Annyss Sophillea- Virus Zel untuk Abah- Di sisi RindaProsa Tradisional:- Puteri Gunung Ledang- Pertarungan Tuah dengan Jebat- Sabor- kepahlawanan Tun Beraim BapaPuisi:- Pantun Kiasan- Pantun enam kerat- Pantun lapan keratNovel:- Teknik Plot- Soalan perbandingan (tema, persoalan)
Top 10 Karangan Bahasa Melayu1. IPTA & IPTS - kepentingan IPTS2. Kepentingan menguasai BI3. Sektor Pertanian4. Penyakit Berbahaya - Punca - Langkah5. Peranan Sekolah/ Gugu dlm masalah remaja[SANGAT PENTING]6. Pengaruh media7. Ancaman internet8. Hukuman Rotan - Kebaikan - keburukan9. Amalan Rasuah - punca - langkah10. Masalah remaja
TIPS BAHASA INGGERIS SPM 2006
Paper I
Section A – speech/article
Section B:
Hand phonesFutureHomeMusicSecretsBullyingMemorable momenthealth or wealthbooksNational ServiceCitizen
Paper II
-Poem ~ there’s been a death in the opposite house / the road not taken
-Short Stories ~ the necklace / the sound machine
-Novel ~ the character dislike / setting / theme / the character responsible

TIPS BAHASA CINA SPM 2006
Kertas I
甲组
- 公函 / 启事
- 对话→记叙文
乙组
- 网咖的利与弊
- 我做错了一件事
- 郊外景色
- 华社青年应团结
- 访谈/ 对话
- 外劳的利与弊
- -中学生disiplin 问题
我建议各位写说明文或议论文,但首先必须分清这两个文体。说明文只是客观地阐述自己的论点,不可写自己的论点,尽管你的论点/看法很客观,我朋友就是在说明文里写了“依我之见”这四个字而直接被评为“离题”;议论文则要阐述自己的看法来巩固自己的立场。说明文=如何提高语文能力议论文=中学生的语文能力每况愈下,在你看来,他们应该如何加强自己的语文能力?写议论文和说明文时,只要内容多,而且符合逻辑,就能拿很高分了,因为内容占最高分嘛!比如上面的说明文,你拿到这个题目时,不要紧张,仔细写出main points,比如:多听、多讲、多写、多读、查字典、问老师、补习等等......一个一个慢慢hurai,分数就会一直加下去,如果你不会那些优美的句子,不要紧,不要刻意去写,以免出错,我认为自然就好。


TIPS FIZIK SPM 2006 SET I (ANDREW CHOO)
Kertas 1
Oleh sebab 50 soalan objektif yang keluar dalam SPM meliputi kesemua bab, maka tips terpaksa berdasarkan bab untuk memudahkan pembelajaran. INGAT, titik-beratkan kesemua masalah yang melibatkan perhitungan dan pengiraan.
TINGKATAN 4
BAB 1. Kuantiti Fizik dan alat pengukuran.
BAB 2. Momentum, kesan daya dan kerja / tenaga
BAB 3. Ketumpatan, Prinsip Bernoulli, keadaan jirim cecair / gas
BAB 4. Kiraan keseimbangan terma , muatan haba/haba pendam dan Hukum-hukum Gas.
BAB 5. Pantulan, kanta dan alatan optik.
TINGKATAN 5
BAB 6. Kiraan kuantiti, graf dan formula gelombang
BAB 7. Transformer, tenaga dan kuasa elektrik serta keelektromagnetan
BAB 8. Semi konduktor, dan get logik.
BAB 9. Tenaga nuklear dan keradioaktifan.
Kertas 2 Bahagian A
1. Alat pengukuran dan ralat (tolok kru micrometer/ voltmeter)
2. Gerakan linear, halaju, pecutan dan pita detik
3. Tranformer dan litar eletrik
4. Termometer (muatan haba)
5. Pembiasan, pantulan dalam penuh
6. Daya-daya paduan
7. Get-get logik
8. Prinsip Bernoulli
Bahagian B
9. Inersia
10. Gelombang, interferen dan panjang gelombang
Bahagian C
11. Radioaktif dan isotop dan kegunaan radiaoaktif dalam industri
12. Muatan haba tentu dan haba pendam tentu
Kertas 3
Bahagian A
1. Prinsip Archemedes
2. Pemanjangan spring dengan hukum Hooke
Bahagian B
3. Hubungan tekanan cecair dengan kedalaman yang berlainan
4. Hubungan jarak objek dengan jarak imej kanta cembungTIPS FIZIK SPM 2006 SET I I

Fizik Kertas 2 Bahagian A-tolok skru mikrometer (ralat sifar, ralat sistem)-Tenaga kinetik/tenaga keupayaan/kuasa/kerja-Tekanan cecair: prinsip pascal-muatan haba tentu/ haba pendam-hukum booyle-pembiasan,kanta-parutan belauan (dwicelah young)-rintangan dalam/DGE-transistor/OSK-ciri-ciri sinar radioaktifKertas 2 Bahagian B dan C-momentum-muatan haba tentu-DGE/rintangan dalam-transistor/OSKKertas 3 Bahagian A dan B-pembiasan-hukum booyle-parutan belauan-sinaran radioaktif
TIPS FIZIK SPM 2006 SET III
KERTAS 2
A. STRUKTUR ( buat semua )1. Gerakan Linear dan alat pengukuran 2. Teori Kinetik Jirim dan Tekanan3. Hukum – hukum gas dan jirim4. Indek biasan dan sudut genting ( pantulan dalam penuh )5. Pembiasan muka gelombang dan parutan belauan.6. Transformer dan pengukuran elektrik.7. Get logik, litar elektrik dan OSK.8. Keradioaktifan, tenaga nuklear dan alat mengesan radioktif.B. ESEI ( pilih satu )1. Momentum dan inersia2. Hukum tekanan dan ketumpatanC. ESEI ( pilih satu )1. Sifat kanta dan alatan optik2. Gerakan relatif dan elektromagnetan.
KERTAS 3A. STRUKTUR ( buat semua )1. Prinsip Archimedes2. Pemanjangan springB. ESEI. ( pilih satu )3. Muatan haba tentu4. Ayunan bandul.
FORMULA FIZIK YANG TIDAK DIBERI DALAM SPM:
(PASTIKAN ANDA TAHU DAN INGAT!)
1. Halaju cahaya 3 x 10 ^8 ms-12. v=u + at3. Kuasa kanta = 1/f4. Indeks biasan n=1/sin c5. Indeks biasan n=Halaju udara / Halaju medium6. Frekuensi f=1 / T7. Pembesaran teleskop = panjang fokus kanta objek / panjang fokus kanta mata8. Pembesaran linear = Jarak imej / Jarak objek atau Tinggi imej / Tinggi objek9. n lambda = d sin teta n 10. E = V + Ir11. P = I^2 R , V^2 / R12. V p.m.k.d = V p / 1.414

TIPS KIMIA SPM 2006 SET I (ANDREW CHOO)
KIMIA KERTAS 1
Oleh sebab 50 soalan objetif yang keluar dalam SPM meliputi kesemua bab, maka tips terpaksa berdasarkan bab untuk memudahkan pembelajaran. INGAT, titk beratkan kesemua persamaan, masalah perhitungan dan pengiraan.
TINGKATAN 4
BAB:-

Atom dan Isotop
Sebatian Molekul, Jisim Molekul dan Persamaan kimia
Jadual Berkala dan Unsur Peralihan
Ikatan kovalen dan Perbezaan Sifat fizik
Elektrolisis dan Siri Elektrokimia
Masalah Penghitungan, Asid / Bes dan Garam
Ammonia, Aloi dan Bahan Komposit
TINGKATAN 5
BAB:-
Pengukuran Kadar Tindakbalas dan Penggunaan Mangkin dalam Industri
Sifat Kimia Hidrokarbon
Pembakaran Logam dalam Oksigen dan Tindakbalas Penyesaran
Masalah Penghiutngan Perubahan Tenaga / Haba
Bahan Pencuci
KIMIA KERTAS 2
BAHAGIAN A
1. Tindak balas penyesaran.
2. Jadual berkala dengan no atom dan isotop / susunan elektron.
3. Hidrokarbon alkena dan alkana.
4. Proses Sentuh.
5. Tindakbalas kalsium karbonat dengan asid.
6. Lemak dan minyak.
BAHAGIAN B
1. Proses Haber atau penyulingan Petroleum.
2. Penghasilan getah.
BAHAGIAN C
1. Mencari formula empirik.
2. Proses elektrolisis.
KERTAS 3
1. Takat lebur dan takat didih.
2. Sel kimia.
3. Eksperimen kereaktifan logam terhadap oksigen.
TIPS KIMIA SPM 2006 SET II
Kertas 2 & 3
-haba pembakaran
-takat pemeutralan
-elektrolisis pekat
-garam terlarutkan (cara penyediaan)
-formula empiric
-Getah tervulkan
-proses sentuh
-pencucian detergen
-penyediaan sabun
-bahan pewarna
-kadar tindak balas
-tindak balas redoks
-alkena dan alkana
-termokimia
TIPS KIMIA SPM 2006 SET III
K2>>formula empirik >>pergumpulan lateks >>pengoksidaan+penurunan[eksp tiub-U] >>haba penentrulan >>garam >>elektrolisis >>sabun >>terangkan susunan elektron >>KTB >>bhn buatan industri K3>>KTB[luas permukaan] >>Getah tervulkan
>>formula empirik[K2 沒有K3一定有]
CARA MENGINGATI S.E.K
kalau(K)nak(Na)Cari(Ca)menantu(Mn)Ambilah(Al)Zairul(Zn)free(Fe)Sahaja(Sn)perbelanjaan(Pb)Hantaran(H)cuma(Cu)harga(Hg)anak(Ag)ayam(au)
TIPS BIOLOGI SPM 2006 SET I (ANDREW CHOO)
Kertas I
Oleh sebab 50 soalan objektif meliputi kesemua bab maka tips kertas 1 terpaksa diberi berdasarkan bab demi bab untuk memudahkan pembelajaran.
Tingkatan 4
Bab
1. -
2. Sel haiwan / tumbuhan
3. Pengangkutan merentas membran plasma
4. Sebatian kimia organik
5. Meosis
6. Organisma unisel
7. Teknologi dalam pengeluran makanan dan fotosintesis
8. Pertukaran gas dan mekanisme kawal atur dalam pernafasan
9. Komponen ekosistem dan ekologi populasi
10. Kesan aktiviti manusia yang mengancam ekosistem dan langkah pengurusan
Tingkatan 5
Bab
11. Fungsi darah, pembekuan darah dan sistem limfa
12. Pergerakan dan sokongan pada manusia dan haiwan
13. Koordinasi kimia dalam manusia dan hormon dalam tumbuhan
14. Pembiakan manusia dan tumbuhan
15. Konsep perwarisan autosom dan kromosom seks
16. Mutasi
Kertas II
Bahagian A
1. Struktur dan fungsi sel haiwan
2. Kepekatan larutan
3. Enzim
4. Koordinasi saraf dan kimia
5. Meiosis
Bahagian B
1. Respirasi sel / peranan hormone auksin
2. Sistem peredaran manusia dan haiwan dan pertahanan badan
Bahagian C
3. Nutrisi tumbuhan / gizi seimbang
4. Hukum Mendel
Kertas III
1. Variasi / Enzim / Respirasi Anaerob
2. Peranan mikroorganisma / transpirasi / B.O.D

TIPS BIOLOGI SPM 2006 SET II

Bab 1; Tingkatan 5 [Sistem pengangkutan]Eksperimen potometer tumbuhan.Bab 8; Tingkatan 4 [Respirasi]Eksperimen tiub JBab 14; Tingkatan 5 [Pembiakan dan pertumbuhan]Teknik mencegah kehamilanBab 7; Tingkatan 4 [Nutrisi]-Fotosintesis dan Ujian makanan-ruminan dan rodensiaBab 9; Tingkatan 4 [Ekosistem dinamik]-Penyakit andamik dan pandamik-persampelan tangkap dan lepas(populasi)Bab 14; Tingkatan 5 [pembiakan dan pertumbuhan]pertumbuhan primer dan sekunder tumbuhan monokot dan dikotBab 5; Tingkatan 4 [Pembahagian sel]MeiosisBab 15; Tingkatan 5 [Pewarisan]AlbinismeBab 16; Tingkatan 5 [Variasi] Mutasi Gen dan kormosomBab 3; Tingkatan 4 [Pergerakan bahan merentas membran plasma]Osmosis
TIPS SAINS SPM 2006 (ANDREW CHOO)
KERTAS I (50 Soalan Objektif)
Berikut ialah bahagian –bahagian yang penting. Tips disusun secera bab demi bab untuk memudahkan anda membuat persediaan. Fahamkan bab-bab berikut dengan baik. Dipercayai keluar banyak dalam SPM nanti.
Tingkatan 4
Bab 1. Tiada
2. Jenis-jenis bahan , aloi, keadaan jirim.
3. Otak, kelenjar endokrin, penyalahgunaan dadah.
4. Pembahagian sel meosis mitosis, variasi
5. Keradioaktifan dan jenis-jenis sinaran.
6. Sel ringkas, fotosintesisi.
7. Mata, kamera, pergerakan atau penyebaran cahaya, penambahan dan penolakan warna.
8. Aloi, ammonia.
Tingkatan 5
Bab 9. Jenis-jenis mikroornagisma, pengimunan.
10. Perbezaan hidrokarbon tepu dan tak tepu, getah petrokeum.
11. Kelas makanan, nialai kalori makanan dan masalah kesihatan.
12. Prinsip Archinedes dan Bernouli, satelit dan enjin.
13. Rantai makanan, langkah mengawal pencemaran..
14. Cara memproses makanan, kitar nitrogen, akta makanan.
15. Jenis-jenis plastik
16. Pemancar radio dan satelit.
KERTAS II
Bahagian A
1. Jadual berkala serta isotop.
2. Fungsi neuron dan tindakan refleks.
3. Variasi, anak kembar dan penyakit baka dan penentuan seks anak.
4. Penapis warna dan penambahan warna.
Bahagian B
5. Tindakbalas peneutralan.
6. pempolimeran dan pendepolimeran.
7. Keadaan yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma dan penyakit serta keimunan.
8. Pengekstrakan logam dan tindakbalas berkaitan dengan cahaya.
9. Momentum dan inersia.
Bahagian C
10. Elektrolisis dan kegunaanya.
11. Kanta, mata dan alatan optik.
12. Tekanan hidrolik / masalah pencemaran
TIPS PRINSIP PERAKAUNAN SPM 2006 SET I (ANDREW CHOO)
Kertas 2
Dokumen-dokumen Perniagaan
Akaun Penamat (Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira)
Tafsiran akaun dan penyata kewangan
Pembubaran Perkongsian
Akaun Kelab dan Persatuan (a/k Yuran, Pendapatan & Perbelanjaan, Kunci Kira-kira)
Titik Pulangan Modal
TIPS PRINSIP PERAKAUNAN SPM 2006 SET II
Kertas 2
1.dokumen2.penyata pendapatan/lembaran kerja3.akaun/penyata pengasingan untung rugi & akaun semasa pekongsi4.penyata penyesuaian bank (kemaskini/tanpa kemaskini)5.kos tetap, kos berubah, titik pulang modal, untung sasaran6.penyata mengira modal, penyata untung rugi(rekod tak lengkap)7. kos pengeluaran

TIPS SEJARAH SPM 2006 SET I
Kertas II
- Krajaan turki uthmaniyah
- bab9 ting 4 semuan solan popular~zaman gelap~zaman renaissaine~revolusi pertanian
- bab3 ting 4 ~agararia maritim & agraria & tasik tonle sap~pengaruh hindu Buddha
- malayan union
- pakatan murni
- rancangan Malaysia
- tentang dakwah islamiah
- nasionalisme
- sistem ahli
- tentang nabi Muhammad & penyebaran islam
- masyarakat jahiliah
- bab9 ting 5 semua
- tamadun mesir puba
TIPS SEJARAH SPM 2006 SET II
Tema 7 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA - kerajaan maritime dan kerajaan agrarian- senibina- candiTema 8 : TAMADUN ISLAM & PKEMBANGANNYAKEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA D MEKAH- masy jahiliah - nabi Muhammad ( kehidupan sblm kerasulan,kperibadian dan kerasulan)- pyebaran Islam d Mekah- reaksi masy thadap Islam (pnerimaan & penentangan)PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MSIA SBLM KDATANGAN BARAT• tumpuan pada semua tOpik secara kseluruhanTema 9 : PERKEMBANGAN D EROPAH & KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARAPERKEMBANGAN D EROPAH- zaman gelap - renaissance- revOlusi pertanian & perindustrian <<>>Tema 10 : KEMUNCULAN & PKEMBNGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUAKEMUNCULAN NASIONALISME D ASIA TENGGARA- imperialisme Barat di Asia Tenggara <<>> * keluar SPM 2004,2005- faktOr2 kemunculan nasiOnalisme * SPM 2004NASIONALISME D MSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUAfaktOr2 pemangkin nasiOnalismegerakan Islamperjuangan Nasionalisme oleh psatuan2 melayugerakan nasiOnalisme semasa pendudukan jepunTumpukan pada tOpik yg belum penah keluarTema 11 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KMUNCULAN NEGARA MSIA YG BDAULATKESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA- ciri2 negara bangsa- ciri2 negara & bangsa dlm kerajaan kesultanan melayu Melaka- warisan negeri2 melayu PEMBINAAN NEGARA & BANGSA- Malayan UniOnPEMBINAAN NEGARA & BANGSA YG MERDEKA- system ahli- pakatan murnitema 12 : MSIA DAN KERJASAMA MASY A/BANGSAMALAYSIA DLM KERJASAMA ANTARABANGsa- perang dunia pertama & kedua- asa penubuhan dasar luar- msia dlm pertubuhan antarabangsa ( kOmanwel,PBB,OIC,NAM & Negara2 Selatan )
ANALISIS SEJARAH
Firstly, our sejarah form 4 and 5 is seperated to 6 TEMA.FORM 4Bab 1 - 3 Tema 1Bab 4 - 8 Tema 2Bab 9 - 10 Tema 3FORM 5Bab 1 - 2 Tema 4Bab 3 - 8 Tema 5Bab 9 Tema 6SPM question is set based on the TEMA!Every tema will have nearly 6 or 7 question in PAPER 1In Paper 2 part, one tema will only have mostly 1 soalan strutur and 1 soalan esei.You all also can do analysis based on this TEMA.From this u can also know that BAB 9 in form 5 is very very very important!it will give you around 10 to 20 marks in SPM!
sejarah其实很容易的秘诀就是:不要讨厌sejarah!!!把sejarah当故事来读,想象你活在当时的情况,这样比较容易和sejarah融为一体.到时候不要A1都有点难咯!

TIPS PENDIDIKAN MORAL SPM 2006
focus nilai pada BP3, BP4 and BP5, ini merupakan hot nilai yang bakal keluar.
Topic-topic ramalan:SUHAKAM,hak wanita,hak orang kurang upaya, pencemaran, tokoh, ZOPFAN,kes ragutTEKNIK score A1 Pendidikan Moral:-hafal semua 36 nilai and definasi, akta-akta and agensi kerajaan & bukan kerajaan.
Akta dan Dasar:
Akta Pencegahan Rasuah (1997)
Akta Dadah Berbahaya (1952)
Akta Dadah Berbahaya (Pelucutan Harta) (1988)
Akta Perlindungan Kanak-kanak (1991) pindaan 2001
Seksyen 376 Kanun Keseksaan
Akta Kualiti Alam Sekeliling (1974) pindaan 1985 & 1996
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling
Akta Kualiti Alam Sekitar (1988)
Akta Perhutanan Kebangsaan (1993)
Akta Perhutanan Negara dan Pindaan (1993)
Dasar Hutan Kebangsaan (1978)
Akta Kerja (1995)
Akta Perlindungan Pengguan (1999)
Akta Kawalan Harga (1946)
Akta Kawalan Bekalan (1961)
Akta Timbang dan Sukat (1972)
Akta Perihal Dagangan (1972)
Akta Sewa Beli (1967)
Akta Hakcipta (1987)
Akta Jualan Langsung (1993)
Akta Jenayah Komputer (1997)
Akta Tandatangan Digital (1997)
Akta Tele Perubatan (1997)
Akta Komunikasi dan Multimedia (1998)
Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (1998)
Akta Zon Ekonomi Ekslusif (1984)
Akta Perhubungan Industri (1967)
Akta Perusahaan (1967)
Akta Cukai Pendapatan
Akta Rahsia Rasmi (1972)
Akta Keselamatan Dalam Negeri (1960)
Akta Mahkamah Juvana (1947)
Akta Hasutan (1948) pindaan 1970
Akta Pencegahan Penyeludupan
Undang-undang Laut Antarabangasa
Dasar
Wanita Negara (1989

TIPS GURU SBP SPM 2006
bahasa melayu-pertarungan antara tuah ngan jebatbahasa inggeris-narative essay(crime/robbery)
-National service / Tsunami
kimia-haba pembakaran-getah tervulkan(confirm masuk)-asid, bes dan garam.-proses kimia(haber,ostwald dll)sejarah-hubungan malaysia dgn luarbiologi-ekosistem dinamik/kuadrat

3 comments:

Anonymous said...

thank u! keep update ur spm tips plz! MuaK!!!!

Anonymous said...

if u have any new tips, pls email it to me plz...
joshey89@msn.com
thx

Anonymous said...

if hv new tips email to me please ! thanks! luck in SPM keefei0330@yahoo.com